A2 Deil - Vught

Het wordt steeds drukker op en rond de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught. Als we de regio bereikbaar willen houden, nu en in de toekomst, dan moet er wat gebeuren. Alleen de weg verbreden biedt niet langer de oplossing. Het draait om de mensen. We willen allemaal fijn kunnen reizen, wonen, werken en recreëren. Zonder hinder op de route, zonder overlast in de regio. Daarom ondernemen we actie. We verkennen oplossingen voor de infrastructuur op de langere termijn, maar ook op de korte termijn vinden er een hoop veranderingen plaats.

Wat is het Programma A2 Deil-Vught?

Zes partijen werken samen aan het verbeteren van de A2 tussen Deil en Vught: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze samenwerking noemen we het Programma A2 Deil-Vught.