File Checken
Nieuws: 04 januari

Dagelijks werken aan een veiligere A2 met minder vertraging

Inmiddels bestaat Haal Meer Uit Je Reistijd al meer dan een jaar! Binnen het programma A2 Deil-Vught werken we dagelijks samen aan een veiligere A2 met minder vertragingen. Marijn Lammers en Eline Heyms vertellen over hun rol binnen de reizigersbenadering.

De reizigersbenadering is een van de korte-termijn-maatregelen van het programma A2 Deil-Vught en heeft als doel reizigers te stimuleren tot ander of slimmer reisgedrag. De insteek: haal meer uit je reistijd. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer, maar denk ook aan carpoolen, thuiswerken of deelvervoer.

Marijn is communicatieadviseur bij mobiliteitsbureau XTNT en neemt de dagelijkse organisatie van de reizigersbenadering op zich. Hierbij werkt hij nauw samen met Gloedcommunicatie, waar ze de creatieve concepten en uitvoering van de campagne verzorgen. Eline was vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch tot voor kort opdrachtgever van de reizigersbenadering. Zij kijkt trots terug op de ontwikkeling van de reizigersbenadering en draagt nu het stokje over aan Mirjam Krijnen.

De reizigers op de A2: wie zijn dat?

Eline kwam eind 2018 aan boord van het programma A2 Deil-Vught. “Op dat moment waren de meeste korte-termijn-maatregelen al uitgewerkt op papier. Wat nog ontbrak, was een goed beeld van de reiziger op de A2. XTNT heeft toen onderzocht wie de mensen zijn die over de A2 rijden, denk aan forenzen, winkelend publiek, studenten en zakelijke bezoekers. Zo ontstond er een visie op de communicatieaanpak en realiseerden we dat we reizigers veel beter konden bereiken door de inzet van een overkoepelende reizigersbenadering, die het aanbod uit alle maatregelen samenvoegt en zo gericht mensen kan verleiden tot ander (mobiliteits)gedrag.”

Niet met het vingertje wijzen

Marijn haakt in op het verhaal van Eline. “We zijn vervolgens in 2021 gestart met het opzetten van een campagne om meer uit je ‘ouderwetse’ reistijd te halen, bijvoorbeeld om in die tijd meer te bewegen of ontspannen. Vervolgens bieden we de reiziger een manier om dit voor elkaar te krijgen. Denk aan fietsen naar het werk, of je treinreis te gebruiken om een boek te lezen. Thuiswerken zien we ook als het slimmer besteden van je reistijd. Je bent weliswaar niet aan het reizen, maar de tijd die je eerst in de auto zat, kan je op een andere manier invullen.”

“We spreken met de campagne niet alleen de mensen aan die de A2 gebruiken voor woon-werkverkeer”, vult Eline aan. “Ook dagjesmensen die op weg zijn naar een pretpark of winkelcentrum, kunnen hun reistijd anders benutten. We begrijpen dat iedereen andere behoeften heeft als het aankomt op reizen, en lang niet iedereen heeft de mogelijkheid om de auto te laten staan. We willen dan ook niet met het vingertje wijzen en zeggen je moet anders reizen, maar juist: kijk eens wat je kunt doen met je tijd als je níet in je eentje in de spits in de auto gaat zitten.”

Het effect van korte- en lange-termijn-maatregelen

Eline: “Wat ook een belangrijke stimulans is voor de campagne, is het feit dat steeds meer korte-termijn-maatregelen klaar zijn voor gebruik en daarmee slim reisgedrag faciliteren. Zo kunnen we mensen gericht wijzen op bijvoorbeeld een P+R parkeerplaats in Rosmalen, het feit dat in Zaltbommel het snelle fietspad al deels in gebruik is of de opening van een nieuwe deelfietsenhub in Geldermalsen.

Marijn: “De grootschalige verbreding van de A2 duurt nog even, maar we werken nu al aan het gedrag van de reiziger. De korte-termijn-maatregelen bevorderen het nieuwe gedrag en dat is wat we nodig hebben. We zien de auto zeker niet als “het kwaad”, maar we maken graag duidelijk dat je slimmer om kan gaan met het gebruik ervan. En heb je de auto dan wél nodig, dan heb je dankzij de andere mensen die op dat moment voor een slim alternatief kiezen een betere doorstroming. Zo profiteren we er allemaal van als we wat vaker meer uit onze reistijd halen.”