Getty A2
Nieuws: 01 november

Maatregelen voor betere doorstroming A2

De minister van I&W heeft de structuurvisie voor het programma A2 Deil-Vught vastgesteld. Deze bevat het pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Nieuwsgierig? Er zijn binnenkort informatieavonden.

In een notendop

De structuurvisie is het resultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil – Vught. Tijdens die verkenning zijn de problemen en mogelijke oplossingen voor dit deel van de A2 in beeld gebracht, in nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden. Ook bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A2 zijn hierbij intensief betrokken. De structuurvisie bevat een pakket aan korte- en lange-termijn-maatregelen om de doorstroming en veiligheid voor het verkeer op de A2 te verbeteren. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2x4 rijstroken;
  • extra bruggen over de Waal en Maas voor het verkeer in noordelijke rijrichting;
  • toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-Hertogenbosch;
  • een pakket aan aanvullende mobiliteitsmaatregelen (korte-termijn-maatregelen en het brede mobiliteitspakket).

Informatiebijeenkomsten

Wil je meer weten over de maatregelen? Het programma A2 Deil – Vught organiseert twee fysieke en een digitale informatiebijeenkomst om je hierover te informeren. Ook hoor je dan meer over het vervolg, nu de planuitwerking vertraging oploopt door de stikstofproblematiek.

Je bent welkom op een van onderstaande fysieke inloopbijeenkomsten met om 19.15 en 20.00 uur een presentatie:

  • Woensdag 9 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie De Kentering Partycentrum, Dorpsstraat 54, 5241 ED Rosmalen.
  • Maandag 14 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie Dorpshuis De Koeldert, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg.

Je kunt via een online platform deelnemen aan een digitale informatiebijeenkomst. Deze start met een presentatie om 19.00 uur:

  • Donderdag 10 november 2022 van 19:00 uur tot 21:00 uur. Meer details hierover vind je begin november op deze website.

Meer informatie

De structuurvisie, de Nota van Antwoord en alle onderliggende documenten zijn te vinden op de website van Directie Participatie.