310109
Nieuws: 30 augustus

Nieuwe fietsenstalling bij station Den Bosch

Al langere tijd is er een tekort aan goede stallingen aan de westzijde van station ‘s-Hertogenbosch. Medio 2022 verdubbelt het aantal fietsparkeerplekken door de bouw van een nieuwe stalling met twee verdiepingen.

800 fietsen

De nieuwe stalling biedt plaats aan 800 fietsen inclusief OV-/deelfietsen. Ook biedt het voorzieningen voor fietsen met een bijzondere afmeting (bakfietsen en fietsen voor mindervaliden). De nieuwe stalling komt op de plek van de huidige fietsenstalling op het Leonardo da Vinciplein en is bedoeld voor de komende 10 à 12 jaar. Na 2030 wordt het station grootschalig verbouwd, waardoor er op deze plaats geen plek meer is voor een fietsenstalling.

Korte termijn maatregelen

De nieuwe fietsparkeervoorziening aan de westzijde van station ‘s-Hertogenbosch is één van de korte termijn maatregelen in het programma A2 Deil-Vught. Door het aanbieden van een hoogwaardige fietsparkeervoorziening proberen we mensen te stimuleren meer gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer en minder vaak de auto te nemen. 

Fietsroute Zaltbommel - 's Hertogenbosch

De fietsenstalling ligt straks aan de snelle fietsroute F2 Zaltbommel – ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven (realisatie medio 2022). Ook dit snelle fietspad is een korte termijn maatregel uit het programma A2 Deil-Vught.

Meer informatie over de bouw van de nieuwe fietsenstalling en de keuzes die hierbij zijn gemaakt vindt u op de site van de gemeente ’s-Hertogenbosch.