Gettyimages 1359838986 (1) (1)
Nieuws: 12 april

Minder file op de A2 doen we niet alleen: zo ziet de werkgeversbenadering eruit

Met ‘Haal meer uit je reistijd’ motiveren we reizigers om anders te reizen. Maar dit is natuurlijk niet de enige manier om de drukte op de A2 Deil-Vught te verminderen. Ook werkgevers worden benaderd en gestimuleerd om hun werknemers slimmer te laten reizen. Benieuwd naar wat deze werkgeversbenadering inhoudt? Lees dan dit artikel!

Werkgevers stimuleren om medewerkers anders te laten reizen, dat is de essentie van de werkgeversbenadering. Het is een van de korte-termijn-maatregelen van het programma A2 Deil-Vught die op dit moment al zorgt voor minder drukte op de weg. Maar hoe spoor je werkgevers aan om het eigen beleid te veranderen? We spraken erover met Bo Bos, mobiliteitsregisseur bij het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN).

Bo werkt sinds 2018 bij BMN. “Onze doelstelling is zorgen voor een beter bereikbaar Brabant. Samen met bedrijven werken we aan regelingen en voorzieningen die het mogelijk maken om je medewerkers anders te laten reizen. Niet meer dagelijks met de auto in de spits naar je werk, maar bijvoorbeeld vaker op de fiets of met het openbaar vervoer. Dat doen we voor individuele bedrijven, maar ook in onze communities. Dat zijn clusters van bedrijven, verspreid over heel Brabant. Inmiddels zijn dat er al meer dan 30, waarbij al 500 werkgevers met in totaal 214.000 medewerkers zijn aangesloten. Samen realiseerden we al 1200 maatregelen en bespaarden we 3.700 ton aan CO2-uitstoot. Druk je dat uit in kilometers rijden met een benzineauto, dan haalden we 18,5 miljoen kilometer aan autoverkeer van de weg!’

“Zelf werkte ik de eerste jaren als communitymanager. In deze adviesrol keek ik samen met bedrijven naar hun mogelijkheden om personeel anders te laten reizen. Sinds een jaar werk ik als mobiliteitsregisseur en stuur ik onze communitymanagers en data-analisten aan in Noord-Oost en West-Brabant. Onder deze regio vallen ook de communities die deel uitmaken van het programma A2 Deil-Vught.”

Van inspiratie tot actieplan

Bo gaat dieper in op de werkzaamheden van BMN. “We inspireren, verbinden en adviseren bedrijven op het gebied van mobiliteit. We delen de goede voorbeelden van andere bedrijven als inspiratie. Dat doen we onder meer tijdens Kruispunt Brabant Sessies waar we met bedrijven bespreken hoe we Brabant beter bereikbaar maken. We verbinden werkgevers met de juiste overheden en marktpartijen op het gebied van mobiliteitsbeleid. Tot slot adviseren we bedrijven, kosteloos, hoe ze concreet aan de slag kunnen. Dat begint altijd vanuit de ambitie van de werkgever, want die is telkens anders. Waar de een graag een bijdrage levert aan een schoner klimaat wil de ander juist een parkeerprobleem in de omgeving aanpakken.”

“Op basis van de ambitie maken we gezamenlijk een actieplan. We ondersteunen werkgevers op acht thema’s, waaronder het stimuleren van thuiswerken, gebruik van openbaar vervoer, verduurzamen van het wagenpark en de inzet van fietspoules. We kijken daarbij ook naar de juiste manier om nieuw beleid te communiceren naar medewerkers zodat zij ook weten waar ze gebruik van kunnen maken.”  

Bedrijven die krachten bundelen maken meer impact

“Een werkgever kan individueel met ons aan de slag, maar we zoeken ook naar manieren om buurbedrijven samen te laten werken. Dat heeft meteen meer impact. Neem bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar de toerit iedere dag vastloopt met auto’s. Daar hebben alle bedrijven op het terrein, maar ook de directe omgeving last van. Kun je op dat moment met enkele bedrijven tegelijk aan de slag, bijvoorbeeld in de vorm van fietsstimulering, dan zet je meteen grote stappen. Zo realiseerden we in Waalwijk een e-bike pool waarbij medewerkers van verschillende bedrijven een elektrische fiets kunnen proberen. Na het uitproberen van de e-bike reist gemiddeld 22% van de deelnemers minimaal twee dagen per week op een andere manier naar het werk dan met de auto. Op dit moment werken we in Oss ook aan zo’n pool."

Hoe scoort mijn bedrijf op het gebied van mobiliteit?

Mobiliteitsbeleid wordt steeds belangrijker voor bedrijven, ziet Bo. “Het is steeds meer een onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers zien mogelijkheden voor thuiswerken of een fietskilometervergoeding als fijne arbeidsvoorwaarden die ze meenemen in hun keuze voor een nieuwe werkgever. Bedrijven zien dat ook en tonen steeds meer interesse in wat andere werkgevers voor beleid hebben. We maakten daarom een gratis Mobiliteitsindex. Je vult als bedrijf een korte vragenlijst in en krijgt daarna een score voor je mobiliteitsbeleid die wordt vergeleken met andere bedrijven. Daarnaast ontvang je een persoonlijk rapport met concrete adviezen en tips die je meteen kunt gebruiken."

Werkgevers helpen als persoonlijke drijfveer

Dat steeds meer bedrijven hun mobiliteitsbeleid aanpassen, doet Bo’s groene hart goed. “Ik heb geen eigen auto en reis het liefste met de trein of fiets naar mijn bestemming. Ik vind het heerlijk om mijn persoonlijke drijfveer, de wereld een stukje mooier maken, in mijn werk te stoppen. Het blijft een uitdaging om telkens weer de juiste trigger te vinden bij de werkgever. Wij brengen als BMN een hoop op gang, maar uiteindelijk is de werkgever echt aan zet om praten om te zetten in doen. Voor dit jaar hoop ik dat steeds meer bedrijven zich aansluiten bij ons netwerk. Dan kunnen we samen nog effectiever werken aan een beter bereikbaar Brabant op een zo duurzaam mogelijke manier.”

 

BRON: MIRT A2 Deil Vught, zie hier het oorspronkelijke artikel