20210803 NGV Locatie A59 Rosmalen 022 (Eric Greweldinger)
Verhaal
Inspiratie:

Slimme verkeerslichten A2 zijn een blijvertje

Na twee testfases is het duidelijk: het NGV-systeem bij de A2 Deil-Vught wordt permanent ingeschakeld. Dit systeem deelt informatie over de verkeersdrukte met slimme verkeerslichten en kan zo files uitstellen. Daarmee zorgt dit systeem voor een betere verkeersdoorstroming. Projectleiders Joost Verdiesen (gemeente 's-Hertogenbosch) en Tom Steijvers (DTV Consultants) zijn blij: “Met deze techniek kunnen we nog veel meer.”

Files zolang mogelijk uitstellen

In tegenstelling tot de oude verkeerslichten, ontvangen de slimme verkeerslichten via verkeerscentrales meer informatie van de verkeerssituatie op de snelweg en van andere verkeerslichten die verderop staan. Zo kan de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat tegen de verkeerslichten zeggen: “Zorg voor een andere verdeling van het verkeer, zodat het hier rustiger wordt.” Met dit volautomatische systeem, genaamd Netwerkbreed Gecoördineerd Verkeersmanagement (NGV), wordt het verkeer met behulp van dynamische verkeersborden beter en veiliger gestuurd, voordat het op de A2 terecht komt.

Minder reistijd

Met het NGV-systeem wordt de instroom naar de A2 toe in meer kleinere brokjes verdeeld, zonder dat de omliggende wegen volstromen. Joost: “De automobilisten krijgen bij de opritten korter en vaker groen licht. Het systeem kan geen files op de A2 voorkomen, maar het ontstaan ervan wel zolang mogelijk uitstellen en de lengte en de duur van de files iets beperken. Hierdoor verbetert de algehele doorstroom van het verkeer en winnen de weggebruikers een paar minuten reistijd op de A2. Alle kleine beetjes helpen om de verkeersdoorstroming op het totale wegennet te verbeteren.”

Aan en uit

Na testfases in april en juli is nu de evaluatiefase van het NGV-systeem aangebroken. Deze duurt tot en met november. Tom: “In deze fase willen we nog meer data verzamelen om straks een zo goed mogelijke evaluatie te doen. De komende tijd zetten we het systeem telkens een week aan en een week uit, om meer data over verschillende verkeerssituaties te krijgen.” De belangrijkste conclusie is in ieder geval al getrokken. Joost: “Het systeem werkt zoals het bedoeld is: bij dreigende file op de A2 wordt het volledig geautomatiseerd ingeschakeld en ook weer uitgeschakeld als de situatie op de weg daarom vraagt. Daarom kunnen we nu al zeggen dat het NGV ook na de evaluatiefase actief blijft.”

Meer mogelijkheden

Nu de techniek op orde is, dromen Joost en Tom van alle mogelijkheden die het NGV nog meer te bieden heeft. Joost: “We zien veel kansen voor uitbreiding. Bijvoorbeeld bij incidenten of grote evenementen. Bij deze piekmomenten is het NVG zeer geschikt om de in- en uitstroom van het verkeer op de A2 beter en veiliger te sturen.” Toch plaatst Joost nog een belangrijke kanttekening. “Het slimste dat wij zelf kunnen doen voor een betere doorstroming op de A2, is zoveel mogelijk buiten de spits reizen en bij grote evenementen het openbaar vervoer gebruiken.”